Motrenje medenja

CSV  Excel  Copy  
Table by Visualizer

CSV  Excel  Copy  
Table by Visualizer

* Vaga Lepoglava se od 22.04.2022. do 12.05.2022. nalazila na lokaciji Jurketinec – na paši uljane repice.