Sadnja kestena

Dana 26.03.2024. Pčelarska udruga Čmalico podijelila je svojim članovima 300 sadnica pitomog kestena. 300 sadnica je također podijeljeno u jesen 2023. godine.

Na taj način su članovi Pčelarske udruge Čmalico na području kojem pčelare posadili 600 sadnica kestena što predstavlja jednu impozantnu šumu.

Osim koristi koje će od stabala kestena imati pčele i pčelari, potrebno je istaknuti korist za prirodu i sva živa bića jer su stabla najveći prerađivači CO2 u kisik koji je svima potreban. Toliko stabala kestena kroz nekoliko godina dati će i značajnu količinu plodova koji će koristiti ljudi i divlje životinje.

Naš kraj je nekad bio bogat stablima pitomog kestena, ali su u zadnja dva desetljeća stabla kestena desetkovana zbog kiselih kiša i bolesti koje ga pogađaju. Sadnice su donacija Hrvatskih šuma koje na taj način žele revitalizirati autohtonu strukturu šumskog pokrova koja se u zadnje vrijeme značajno mijenja.

Hrvatske šume obećale su i daljnju suradnju s Udrugom i donaciju novih medonosnih sadnica.