Posjeta Vukovaru – gradu heroju

Dana 09.10.2022. 37 članova Pčelarske udruge Čmalico organizirano je posjetilo Grad Vukovar. U vrijeme početka […]

Dječji radovi

U skolpu projekta Medni doručak 2021 pozvali smo djecu da nam nacrtaju slike na temu […]

Redovna izborna skupština 2022.

20.02.2022. održana je redovna izborna skupština Pčelarske udruge Čmalico iz Bednje u restoranu Ivančica u […]

Medni doručak IVANEC 2021.

10.11.2021. – IVANEC – Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu i Područna škola Tina […]

Medni doručak BEDNJA 2021.

28.10.2021. – BEDNJA – Dječji vrtić ZIBELJKO Pčelari pčelarske udruge Čmalico iz Bednje 28.10.2021. posjetili […]